Izhajam iz vinorodnega območja v katerem so pred leti nastale potrebe po osnovni vinogradniški mehanizaciji, pričeli smo jih proizvajati in z leti smo naše izdelke na osnovi izkušenj, izboljševali, razvijali, prilagajali razmeram in kupcem. Danes na tržišče ponujamo široko paleto strojev in priključkov. Še vedno pa prisluhnemo kupcem in strojnikom pri izboljšavah in nadgradnjah naših proizvodov.